doc. MUDr. Petr Bartůněk 1939-, CSc.

1. LF Uk a VFN, IV. interní klinika, Etická komise ČLK (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2)

E-mail: petr.bartunek@lf1.cuni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.