doc. MUDr. Stanislav Janoušek (1951 - 2011), CSc.

LF MU a FN u sv. Anny v Brně (Pekařská 664/53, 656 91 Brno)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Stránky na Linkosu