Individuální rozdíly v efektivitě léčby intrakoronární transplantaci vyšší dávky buněk kostní dřeně zjištěné pomocí sestamibi SPECT/FDG PET myokardu

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Transfúzní lékařství

Číslo abstraktu: 1155

Autoři: Prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.; Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.; MUDr. Ladislav Groch, Ph.D.; MUDr. Roman Panovský; doc. MUDr. Stanislav Janoušek (1951 - 2011), CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.; Prof. MUDr. Jan Lukl (1944 - 2013), CSc.; MUDr. Jiří Ostřanský; MUDr. Marek Richter

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008