Doc.MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.

Veterinární a farmaceutická univerzita (Kamenice 5, Brno)

E-mail: steinhauserl@vfu.cz

Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie