Sekce preventivní onkologie

Založení sekce bylo schváleno na zasedání výboru ČOS dne 19. června 2012. Výsledky voleb do vedení sekce byly oznámeny v listopadu 2012. 

Idea vzniku této sekce vychází z Národního onkologického programu. V ČR onemocní v průběhu života některým z mnoha druhů nádorového onemocnění každý třetí občan, každý čtvrtý na rakovinu zemře. Veřejnost je nutné systematicky, srozumitelně a pravdivě informovat, že snížení úmrtnosti na zhoubné nádory nepomohou nové léky a zázračné metody, nýbrž pouze systematická primární a sekundární onkologická prevence.

Sekce je dobrovolnou společnou platformou pro všechny, kteří se zabývají primární a sekundární prevencí a kteří převezmou koordinaci onkopreventivních aktivit. Důraz je kladen na komunikaci s laickou veřejností. Platforma má sdružovat lékaře prvního kontaktu, specialisty (gastroenterology, gynekology, dermatology, pneumology, mamology, urology, onkology….), sestry, nelékařské obory, vědce, studenty LF, biostatistiky a další odborníky, kteří se zabývají prevencí.

Sekce preventivní onkologie provozuje  Online poradnu o prevenci pro laiky i odborníky, pravidelně organizuje a natáčí videa o prevenci pro laiky a je organizátorem živých webcastů (nejen) o prevenci a screeningu zhoubných nádorů pro laiky.  Výsledky práce sekce najdete ve velkém oddílu Linkos s názvem Onkologická prevence, jež zajímavou formou videí, kvízů a anket vzdělává širokou veřejnost v oblasti primární a sekundární prevence.