doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

PřF MU, Ústav matematiky a statistiky a JLF UK a UNM Martin (Kotlářská 267/2, 625 00 Brno Veveří)

E-mail: katina@math.muni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.