doc. PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D.,MPH.,RS

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (Duškova 7, 150 00 Praha 5)

E-mail: mazalanova@vszdrav.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.