AKTUÁLNOST ODKAZU FLORENCE NIGHTINGALE - SESTERSKÁ SEKCE

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 033

Autoři: Jitka Němcová; doc. PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D.,MPH.,RS; doc. PhDr. Petronela Lauková, Ph.D.

Sestry se stále snaží pregnantně definovat hodnoty své profese, ale bohužel často selhávají ve fundamentálním principu základní ošetřovatelské péče. Dnešní pacienti se mění - rozšiřují si zdravotnické znalosti, jsou informovanými klienty, od sester očekávají to nejlepší, chtějí se aktivně podílet na léčení a ošetřování, očekávají komunikaci a podporu, ohleduplné, rychlé a pokud možno nebolestivé navrácení zdraví.

Vzdělaná sestra profesionálka ovládá moderní technologie, ve svém rozhodování se řídí svým rozumem a ne emocemi a vždy je možné se na ni v rámci její specializace spolehnout. Svou práci však stále častěji vykonává s odstupem.

Společenskou prestiž profese jistě zvýší vysokoškolské vzdělání a lepší finanční ohodnocení, ale to s sebou musí nést i zkvalit¬nění péče, a to především té nejzákladnější.

Integrace lidského přístupu do ošetřovatelské péče je a bude stále aktuálním odkazem Florence Nightingale.

Klíčová slova: Florence Nightingale, moderní ošetřovatelství, společenská prestiž, základní péče

e-mail: nemcova@vszdrav.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011