Doc.PhDr. Ľubica Ilievová, Ph.D.

Trnavská univerzita (Hornopotočná 23, 918 43 Trnava)

E-mail: ilievova.lubica@truni.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.