Sekundárna malignita - histiocitárny sarkóm po odliečení ALL (kazuistika)

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 292p

Autoři: Mgr. Zuzana Karabová; Doc.PhDr. Ľubica Ilievová, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011