Hana Čápková

UO Hradec Králové, Fakulta vojenského zdravotnictví (Šimkova 878/15, 500 03 Hradec Králové)

E-mail: hana.capkova@unob.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.