Ing. Eva Cífková, Ph.D.

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická - KAlCh/věda z MŠMT (Studentská 95, 532 10 Pardubice)

E-mail: Eva.Cifkova@upce.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.