Ing. Josef Matoušek, DrSc.

AV ČR, Ústav živočišné fyziologie a genetiky (Rumburská 89, 277 21 Liběchov)

E-mail: matousek@iapg.cas.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.