ANTITUMOR EFFECTS OF SOME ANIMAL AND PLANT NUCLEASES AND THEIR POLYETHYLENE GLYCOL (PEG)-CONJUGATES

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: 09. Novel therapeutics and targeted therapies

Číslo abstraktu: 1130

Autoři: RNDr. Josef Souček, CSc.; Ing. Josef Matoušek, DrSc.; RNDr. Marie Zadinová; RNDr. Daniela Hloušková; Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007