M.D. Vincent Brichard, Ph.D.

GlaxoSmithKline Vaccines (Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Rixensart, Belgium)

E-mail: vincent.brichard@gskbio.com

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.