MD Andrea Nozza

Dept. of Medical Oncology and Hematology, Istituto Cinico Humanitas; IMMyeloma Network, GIMEMA (Via Manzoni 56, 20089 Rozzano-Milano, Milan, Italy)

E-mail: andrea.nozza@humanitas.it

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.