Mgr. Andrea Hruštincová (Mrhálková)

Ústav hematologie a krevní transfuze, oddělení molekulární genetiky (U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha)

E-mail: Andrea.Mrhalkova@uhkt.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.