Comparison of DNA Methylation and Expression Status Prior Azacytidine Treatment and their Relationship to Overall Survival and Clinical Response of MDS Patients

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: 602. Disordered Gene Expression in Hematologic Malignancy, including Disordered Epigenetic Regulation: Poster III

Číslo abstraktu: 3777

Autoři: Mgr. Monika Běličková; doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.; Mgr. Jitka Veselá; Ing. Eliška Stará (Čechová); Mgr. Andrea Hruštincová (Mrhálková); prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2013