Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.

LF MU Brno, Ústav psychologie a psychosomatiky (Kamenice 126/3, 625 00 Brno)

E-mail: kskrivan@med.muni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.