Mgr. Iveta Nohavová

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, CZT , 1. LF UK a VFN (Poliklinika Karlovo náměstí 32, 120 00 Praha)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.