Mgr. Kristina Štěpanovská

LF MU a FN Brno, IHOK a Centrum molekulární biologie a genové terapie (Černopolní 9, 625 00 Brno)

E-mail: stepanovska.kristina@fnbrno.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.