Mgr. Lucia Vasiľková

Psychologická ambulancia, Poliklinika, Národný onkologický ústav (Klenová 1, 833 10 Bratislava)

E-mail: luckavasilkova@gmail.com

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.