Mgr. Vojtěch Kulvait

PersMed, Dolní Břežany, 1. LF UK a Centrum experimentální hematologie ( Praha - Dolní Břežany)

E-mail: vojtech.kulvait@lf1.cuni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.