Algorithms and Processing Pipeline For Error Correction and Detection Of Significant Mutations In The Kinase Domain Of BCR-ABL Analyzed By Next-Generation Sequencing: Implications For Clinical Practice Of Chronic Myeloid Leukemia

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 631. Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Pathophysiology, excluding Therapy: Poster III

Číslo abstraktu: 3987

Autoři: Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.; Mgr. Vojtěch Kulvait; Mgr. Jana Linhartová, Ph.D.; Ing. Adéla Benešová (Broučková), Ph.D.; Simona Soverini; MUDr. Monika Jarušková; Caterina De Benedittis; MD Torsten Haferlach; MD Michele Baccarani; Prof.MD Giovanni Martinelli; MUDr. Hana Klamová, CSc.; Dr. Alexander Kohlmann, PhD

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2013