MUDr. Dušan Macák

LF UK a OÚSA Bratislava, Ústav laboratórnych a vyšetrovacích metód (Heydukova 10, 812 50 Bratislava)

E-mail: dmacak@ousa.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.