MUDr. Emmanuel Ablorsu

FNsP F.D.Roosevelta, Chirurgická klinika (Námestie Ludvíka Svobodu 3865/1, 974 01 Banská Bystrica)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.