MUDr. Eva Demečková

FNsP Bratislava,Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Onkohematologická ambulancia (Antolská 11, 851 07 Bratislava)

E-mail: demeckova@npba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Články v Klinické onkologii