MUDr. Ivana Bydžovská

Nemocnice Pardubického kraje, chirurgické odd. (Dašická 1762, 530 03 Pardubice)

E-mail: ivana.musilova@centrum.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.