Granulomatózní mastitida u mladé ženy v diferenciální diagnose

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P01

Autoři: MUDr. Ivana Bydžovská; MUDr. Ninger Vladimír, Ph.D.; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; D. Ďatková; M. Tlustá

Cíl práce:

Autoři prezentují vzácný druh nespecifického zánětu prsu a jeho úskalí v diferenciální diagnostice


Granulomatózní mastitis

  • Vzácné jednostranné, chronické, onemocnění prsu s možností recidivy.
  • Postihuje mladé ženy ve fertilním věku ( 28-40 let )

Diagnostika:

Klinický nález:
  • Bolestivé zduření prsu se zarudnutím bez fluktuace, bez známek hnisání.
  • Chybí teplota s celkovou alterací stavu.
  • Laboratorně: leukocyty nebývají výrazně zvýšeny,↑ FW, CRP a prokalcitonin v normě.
  • Sonografie: zhrubění struktury žlázy, edematózní prosáknutí kůže, bez kolikvace. V axile zvětšené, zánětem aktivované uzliny.
  • RTG: Mamografie: obtížně proveditelná pro výraznou bolestivost v akutním stavu. Spíše v druhé době po odeznění akutního stádia.
  • CCB – core-cut biopsie: přítomnost granulomů, obrovských mnohojaderných buněk, infiltrace leukocyty, plazmocyty a lymfocyty v intra- a interlobulárním prostoru.
  • Chirurgická biopsie – v případě chirurgické intervence.

Diferenciální diagnostika

Hnisavý zánět prsu (absces, mastitis purulenta)

Maligní onemocnění prsu

Inflamatorní karcinom prsu


Léčba

Antibiotika

Chirurgická: Incise s drenáží – odběr na bakteriální vyšetření a biopsie k vyšetření – excise.

Kortikosteroidy při chronickém průběhu.

Kazuistika

Žena 36 let, bez výraznější komorbidity, 3 porody, bez zánětlivé anamnézy v době laktace.

14 dní bolestivé zduření prsu, nasazena ATB – Zinnat, lokálně antiflogistika.

Klinický obraz: bolestivost při palpaci, zduření, zarudnutí prsu.

SONO: edém prosáknutí, tekutina nepřítomna.

Lab: CRP 6, leuko 9,2.

Mamografie pro bolestivost neprovedena.

Pro progresi nálezu i při i.v. podání ATB – incise v celkové anestezii – odběr stěru na K+C, excise na histologické vyšetření.

Bakteriální vyšetření negativní.

Pokračováno v ATB, postupně regrese nálezu.


  • Histologické vyšetření: Excisi tvoří vazivově tuková tkáň s nespecifickou granulační tkání s proliferací kapilár v zánětlivém infiltrátu. Ten je tvořen převahou neutrofilů. Zánětlivý infiltrát je přítomen i v okolní tukové tkáni. Nález je v celé sérii řezů obdobný a nejsou přítomny žádné přesvědčivé známky malignity. Histologický nález podporuje i imunohistochemické vyšetření. Jde pouze o změny zánětlivé, granulomatózní.

Histologické vyšetření


Histologie:

Ve vzorcích opakovaně nalezeny obrovskobuněčné granulomy se zánětlivým infiltrátem v okolí. Dále nalezena ztluštělá stěna duktů, tuková nekrosa.


Mamografie (po odeznění bolestivosti)Závěr:

Prezentovaná kazuistika ukazuje obtížnou diagagnostiku u pacientky se zarudnutím a bolestivou rezistencí prsu.

Je nutno odlišit benigní onemocnění od karcinomu prsu. Toto rozlišení musí být včasné a přesné, což není vždy jednoduché. Má zásadní význam pro léčbu a prognózu pacientky.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011