MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.

1. LF UK a VFN, 3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu ( Praha)

E-mail: Jarmila.Krizova@vfn.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Články v Klinické onkologii