MUDr. Jiří Lacman, Ph.D.

Ústřední vojenská nemocnice, Radiodiagnostické odd. (U Vojenské nemocnice 1/1200, 169 02 Praha 6)

E-mail: jiri.lacman@uvn.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.