MUDr. Karel Klíma

1. LF UK a VFN, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie (U nemocnice 2, 128 00 Praha 2)

E-mail: karel.klima@VFN.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.