Osteonekrózy obličejových kostí v souvislosti s léčbou bisfosfonáty a dalšími léčivy modifikujícími kostní metabolismus

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Lokálně pokročilý a metastatický karcinom prsu. Chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Číslo abstraktu: 32

Autoři: odb. as. MUDr. Gabriela Pavlíková; MUDr. Karel Klíma; MDDr. Jitka Levorová

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2013