MUDr. Ľudmila Demitrovičová

Národný onkologický ústav, Hematologicko transfuziologické oddelenie (Klenová 1, 833 10 Bratislava)

E-mail: demitrovicova@nou.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta