Prevencia febrilnej neutropénie u leukemických pacientov probiotickým kmeňom Enterococcus faecium M -74. Štúdia fázy II.

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Lymfomy a leukémie

Číslo abstraktu: 162

Autoři: prof. MUDr. Michal Mego, Ph.D.; R. Končeková; MUDr. Eva Mikušková; L. Ebringer; MUDr. Ľudmila Demitrovičová; I. Némová; MUDr. Luboš Drgoňa, CSc.; J. Trupl; doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim.Prof.; I. Koza; V. Zajac

Febrilná neutropénia (FN) zostáva život ohrozujúcou komplikáciou protinádorovej chemoterapie. Bakteriálna translokácia cez črevnú sliznicu je významným mechanizmom jej vzniku. Kompetitívna inhibícia kolonizácie čreva patogénnmi pomocou baktérií mliečneho kvasenia by mohla byť jednou z možností prevencie FN. Cieľom štúdie bola prevencia FN pomocou probiotického kmeňa Enterococcus faecium M-74 so selénom u leukemických pacientov.
Medzi marcom a decembrom 2004 bolo do štúdie zaradených 14 pacientov (6M/8Ž) s myeloidnou leukémiou liečených indukčnou alebo konsolidačnou chemoterapiou. Počas jedného cyklu liečby im bol aplikovaný E. faecium M-74 v dennej dávke 36x109 CFU. Profylaxia začínala od dňa -2 až +2 chemoterapie a pokračovala až do vzostupu absolútneho počtu neutrofilov nad 1000/l.
U všetkých pacientov došlo k rozvoju febrilnej neutropénie. Počas 231 dní trvajúcej závažnej neutropénie stupňa 3-4 sme zaznamenali 30 febrilných epizód. Nepozorovali žiadnu febrilnú epizódu alebo infekciu vyvolanú probiotickým kmeňom. Tolerancia liečby bola výborná, bez závažnejších nežiadúcich účinkov. Podávanie probiotika bolo spojené so zníženou incidenciou (14%) a závažnosťou (stupeň 1) hnačky v porovnaní s historickou kontrolou a literárnymi údajmi. Naše výsledky poukazujú na bzpečnosť probiotického kmeňa Enterococcus faecium M-74 u leukemických pacientov so závažnou neutropéniou. Jeho aplikácia však nie je schopná zabrániť vzniku febrilnej neutropénie. Zaznamenaná nízka incidencia hnačky vyžaduje potvrdenie v randomizovanej štúdií.

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005