MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D.

1. LF UK, Anatomický ústav a VFN, Dermatovenerologická klinika; Institute of Medical Biology, A*STAR ( Praha 2)

E-mail: Lukas.Lacina@vfn.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.