Domácí parenterální výživa v onkologii. Díl 2 – Kdy indikovat domácí paliativní parenterální výživu

flag

Klin Onkol 2015; 28(2): 139-141.

Nutriční ambulance I. interní kliniky FN Plzeň poskytuje od roku 1999 péči pacientům celého Západočeského kraje, kteří potřebují enterální nebo parenterální výživu. Za dobu její existence jí prošlo celkem 79 pacientů závislých na domácí parenterální výživě. Na dvou kazuistikách je demonstrována složitost rozhodování o zařazení onkologického pacienta na nutriční podporu.

Plný text v PDF