MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Pneumologická klinika (Vídeňská 800, 140 59 Praha 4)

E-mail: martina.sterclova@lf1.cuni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.