MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, Ph.D.

Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava ( Bratislava)

E-mail: vladimir.sisovsky@fmed.uniba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.