MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

FN Hradec Králové, Klinika nemocí kožních a pohlavních (Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové)

E-mail: salavecm@post.cz

Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie