Sekce dermatoonkologie

Ukončena činnost k 23.5.2023

Vznik Sekce dermatoonkologie byl schválen na zasedání výboru ČOS dne 17.1. 2006. Sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České dermatovenerologické společnosti. je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České dermatovenerologické společnosti.

Trvale stoupající incidence maligního melanomu a celosvětové doporučení o soustředění peče do specializovaných center, vedla na začátku roku 2006 ke vzniku sekce dermatoonkologie ČOS a ČDS. Cílem sekce je vytvoření systému, který bude propojovat a podporovat doposud oddělené činnosti: diagnostiku a léčbu maligního melanomu, edukaci odborné a laické veřejnosti a koordinovaný systém spolupráce s médii. 

Klíčová slova
dermatoonkologie; odborné sekce