MUDr. Monika Soukupová

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Odd. lékařské genetiky (Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.