MUDr. Natália Štecová

LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Klinika hematológie a onkohematológie (Trieda SNP 1, 040 01 Košice)

E-mail: onkohemat.snp@unlp.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.