MUDr. Petr Laštůvka

1. LF UK a FN Motol, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (V Úvalu 84, 150 06 Praha 5)

E-mail: petr.lastuvka@lf1.cuni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.