Chirurgická léčba nádorů štítné žlázy

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 034

Autoři: Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA; prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.; MUDr. David Veselý, Ph.D.; MUDr. Miloš Taudy; doc.MUDr. Zdeňka Kuchynková, CSc.; MUDr. Petr Laštůvka; Prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA; MUDr. Martin Křenek, CSc.

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2005