MUDr. Tereza Chvátalová

1. LF UK a ÚVN, Interní klinika, Gastroenterologické odd. (U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6)

E-mail: tereza.chvatalova@uvn.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.