MUDr. Tomáš Hradec

1. LF UK a VFN, Urologická klinika (Ke Karlovu 6, 120 00 Praha 2)

E-mail: Tomas.Hradec@vfn.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.