MUDr. Tomáš Přikryl (1977-)

Středomoravská nemocniční a.s., Oddělení laboratorní medicíny,o.z. Nemocnice Přerov - úsek patologie (Dvořákova 75, 75152 Přerov)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.