Obrovskobuněčný tumor ledvinné pánvičky

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Posterová sekcia

Číslo abstraktu: p12

Autoři: MUDr. Barbora Šopíková; MUDr. Tomáš Tichý; MUDr. Tomáš Přikryl (1977-)

Úvod: Obrovskobuněčné nádory (dále OBN) se běžně nacházejí v kostech, šlachových pochvách či měkkých tkáních. Postižení vnitřních orgánů je velmi vzácné. V oblasti ledvinné pánvičky bylo v anglicky psané literatuře dosud popsáno pouze 14 případů. Jejich původ a biologické chování zůstávají stále nejasné. Autoři jednotlivých sdělení se přiklánějí bud’ k epitelovému, nebo mezenchymovému pů­vodu, či odvozují vznik nádoru z nediferencovaných prekurzorů a kmenových buněk. Největší studie za­hrnuje 6 případů urotelových OBN a dokumentuje jejich maligní chování i koincidenci s urotelovými karcinomy běžného typu.

Případ: Demonstrujeme případ 85-letého muže s obrovskobuněčným tumorem ledvinné pánvičky, který zemřel 5 měsíců po stanovení diagnózy na generalizaci nádorového onemoc­nění. Extenzivním vyšetřením ledvinné pánvičky byl prokázán neinvazivní urotelový papilární kar­cinom a urotelový karcinom in situ.

Závěr: Maligní chování OBN ledvinné pán­vičky a jeho asociace s urotelovým karcinomem běžného typu podporuje domněnku o epitelovém původu těchto nádorů.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016