MUDr. Věra Farbiaková

NsP Třinec Sosna, Hematologické a transfuzní oddělení (Kaštanová 268 , 739 61 Třinec)

E-mail: vera.farbiakova@nemtr.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.